Правила використання матеріалів ТОВ "Інформаційне агентство "ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ" (порталу Liga.net)

(редакція від 24 жовтня 2022 р.)

1. Загальні положення

1.1. Всі виключні майнові і немайнові авторські права на твори належать ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”, якщо в самому тексті твору не вказано інше.

1.2. Всі авторські немайнові права належать авторам публікацій і охороняються відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права здійснюється відповідно до цивільного, адміністративного, кримінального законодавства України.

1.4. Під творами розуміються всі матеріали (інформаційні повідомлення, статті, коментарі, інтерв’ю, консультації, фотографічні зображення тощо), які створені ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”.

2. Безкоштовне використання і обмеження

2.1. Під використанням матеріалів розуміється будь-яке відтворення, републікування, розповсюдження, переробка, переклад твору, включення як складових частин в інші твори та в інші способи, передбачені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.

2.2. Використання таких типів матеріалів, як інформаційні повідомлення (новини), опублікованих на ресурсах порталу ЛІГА.net (www.liga.net, news.liga.net, biz.liga.net, finance.liga.net, tech.liga.net), дозволяється за умови обов’язкового зазначення посилання (для Інтернет-ресурсів – прямого гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами) на ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ” (www.liga.net).

2.3. З таких типів матеріалів порталу ЛІГА.net (www.liga.net), як інтерв’ю, Інтернет-конференція, експертна конференція (матеріали проекту “ЛІГА Експертів” – www.expert.liga.net),  дозволяється використовувати не більше 500 знаків відповіді спікера для виробництва одного інформаційного матеріалу (без обмеження загального числа матеріалів з використанням відповідей спікера). Вказівка ​​на посилання (для Інтернет-ресурсів – прямого гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами) на ІА “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”, що веде на кінцеву сторінку інтерв’ю, Інтернет-конференції або експертної конференції, обов’язково. Використання зазначених типів матеріалів в розмірі оригіналу (в повному обсязі) забороняється. Републікація матеріалів розділів “ЛІГА Думки” (http://www.liga.net/opinion/, http://finance.liga.net/opinion.htm) повністю або частково – забороняється.

2.4. Посилання, гіперпосилання має міститися виключно в першому чи в другому абзаці тексту. Вказівки іншими ЗМІ посилання на “ІА”ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ” під текстом запозичених у “ІА”ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ” матеріалів розглядається як порушення цих Правил та норм чинного законодавства  України  та   означає,    що    твір     використовується   без дозволу ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”.

2.5. Використання таких типів матеріалів, як статті (авторські статті) та інтерв’ю регламентується наступним чином: можливо використовувати не більше 500 знаків для передачі новинного повідомлення, в інших випадках необхідна письмова згода ІА “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”. Використання фотографічних матеріалів, забороняється. Також категорично забороняється використання матеріалів проекту Досьє, рекламних матеріалів за винятком випадків, коли використання зазначених матеріалів дозволяється відповідними договорами.

2.6. Матеріали публічних заходів (інтернет-конференції, прес-конференції, «круглі столи», онлайн-трансляції) ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”, що проводяться на порталі ЛІГА.net, призначені для приватного (некомерційного) використання і перегляду. У разі будь-якого використання таких матеріалів в ЗМІ, вказівка ​​першоджерела в першому або другому абзаці тексту (текст: ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ) та/або місця проведення публічного заходу (текст: Прес-центр Інформаційного агентства “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”: м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23) обов’язково.

2.7. Використання матеріалів ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”, що розміщуються на порталі ЛІГА.net, шляхом їх повного або часткового відтворення агрегаторами новин дозволяється тільки з письмового дозволу ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ” і за умови їх оформлення відповідно до вимог пункту 2.9. цих Правил.

Під «агрегаторами новин» слід розуміти будь-яке програмне забезпечення, додаток, сервіс або веб-ресурс, які за допомогою RSS-каналів або іншим способом збирають вміст інформаційних ресурсів і частково або повністю відтворює їх для користувачів у вигляді блоків, потоків, «стрічок» новин тощо.

2.8. ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ” надає письмовий дозвіл на використання своїх матеріалів на свій розсуд власнику агрегатора новин на підставі його звернення, направленого в електронній формі за адресою [email protected]. ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ” залишає за собою право в процесі розгляду звернення вимагати від власника агрегатора новин будь-яку додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення про видачу письмового дозволу.

Використання матеріалів ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ” можливо тільки після отримання відповідного письмового дозволу, яке може бути направлено за поштовою адресою власника агрегатора новин або в електронному вигляді на адресу його електронної пошти. Письмовий дозвіл може поширюється на окремий матеріал (матеріали) або на всі поточні і майбутні матеріали на ресурсах порталу ЛІГА.net, і є дійсним протягом установленого в ньому терміну.

2.9. Матеріал ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”  вважається оформленим належним чином, якщо він відповідає таким критеріям:

1) розміщений матеріал містить заголовок, що характеризує зміст матеріалу, і лід (коротку анотацію матеріалу, викладеного на ресурсах порталу ЛІГА.net);

2) поряд з заголовком матеріалу розміщений логотип “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ” і назва порталу ЛІГА.net;

Дозволяється використання логотипу “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”  виключно в цілях оформлення матеріалів в агрегаторах новин згідно з даними Правилами. Будь-яке інше використання зазначеного логотипу без дозволу ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ” не допускається.

3) під лідом вказана пряме гіперпосилання на повну версію матеріалу на порталі ЛІГА.net;

Гіперпосилання також може бути оформлене у вигляді кнопки або URL в інтерфейсі додатка (веб-ресурсу), натискання на яку відсилає на повну версію матеріалу на порталі ЛІГА.net.

3. Відповідальність

3.1. Забороняється будь-яке комерційне використання матеріалів, відтворення текстів або їх фрагментів з метою комерційної реалізації права доступу до зазначених матеріалів, в тому числі використання текстів чи їх фрагментів в інтерактивних базах даних без письмового дозволу ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”.

3.2. Порушення будь-якого пункту даних Правил є порушенням виключних майнових і немайнових авторських прав ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ”. і відповідно до норм законодавства може спричинити відповідальність, передбачену цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством.

3.3. ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ ” залишає за собою право включати порушників авторських прав в спеціальний список, а також доводити його до відома громадськості.

3.4. Відповідно до норм чинного законодавства України, ТОВ “Інформаційне агентство “ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ” в разі порушення своїх прав третіми особами змушене буде захищати свої права шляхом подачі скарг до правоохоронних органів та позовних заяв до судових органів.